Veel mensen blikken in de laatste fase van hun leven terug op gebeurtenissen die hen gevormd hebben. In de levensfilms die ik maak, krijgen deze persoonlijke herinneringen de ruimte om op een integere en bijzondere manier verteld te worden.

De films maak ik in opdracht van familie en vrienden, die de verhalen van een dierbare op video vast willen leggen. Maar iemand kan ook zélf besluiten om samen met mij een film te maken over zijn of haar verleden.

Ieder mens heeft een uniek karakter. Daarom zal ook elke film zijn eigenheid in vorm en inhoud hebben. In overleg zoek ik naar een vorm die het beste past bij de persoon en het verhaal dat hij vertelt. Zo zal de één het fijn vinden om terug te gaan naar een vroeger huis en daar herinneringen ophalen. Een ander wordt het liefst thuis door mij geïnterviewd.

Ik vind het zelf mooi als de film ook de alledaagse bezigheden van dit moment laat zien. Musiceren, koken, tuinieren en de daarbij horende typische gebaren: dingen die iemand maken wie hij is. Vanuit deze momenten worden de herinneringen uit het verleden verteld. Foto's en ander archiefmateriaal kunnen de verhalen aanvullen.

HERINNERING IN BEELD
Home | levensfilm | werkwijze | filmfragmenten | Tamar de la Rive Box | contact
LEVENSFILMS IN OPDRACHT